Powiększ tekstPomniejsz tekstDrukujPowrót
System Informacji Oświatowej (SIO)
Infolinia udzielająca pomocy technicznej modernizowanego
Systemu Informacji Oświatowej

czynna w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00
(22) 10 10 966

Uprzejmie informujemy, iż pierwszą instancją obowiązaną do udzielenia wsparcia przy wypełnianiu sprawozdania oraz wyjaśnienia ewentualnych problemów i nieprawidłowości, jest jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której działa szkoła lub placówka.

W sprawach, których nie udaje się wyjaśnić na poziomie JST, prosimy o kontaktować się osobami wyznaczonymi przez MEN do udzielania pomocy technicznej:

Kontakt w dni robocze
w godzinach 8.15 - 16.15


tel. (+48 22) 34 74 322
fax (+48 22) 34 74 804

sekretariat@cie.men.gov.pl


Problemy i pytania można także kierować drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://sio.men.gov.pl/index.php/pomoc/kontakt-pomoc