Powiększ tekstPomniejsz tekstDrukujPowrót
O serwisie
Legenda serwisu

Serwis Łódzkiego Kuratorium Oświaty dostępny jest dla użytkowników pod adresem www.archiwum.kuratorium.lodz.pl

W prawym głównym rogu, na banerze głównym znajduje się ikona oznaczająca:

-Biuletyn Informacji Publicznej - przekierowuje użytkownika na strony BIP Łódzkiego Kuratorium Oświaty

Ikony znajdujące się w w prawej górnej części strony, poniżej banera głównego (w kolejności od lewej) oznaczają:

- strona główna - przejście do strony głównej serwisu

- dodaj do ulubionych - umożliwia dodanie serwisu do katalogu w swojej przeglądarce, jako witryny ciekawej, często oglądanej

- kontakt - przekierowuje do strony zawierającej dane teleadresowe Łódzkiego Kuratorium Oświaty

- mapa strony - za pomocą przejrzystego schematu ilustruje strukturę serwisu

Obok ikonek znajduje się pole szukaj - ułatwiające sprawne odnalezienie interesujących informacji

Poniżej wyszukiwarki znajdują się ikony (w kolejności od lewej) oznaczające:

- powiększ - kliknięcie powoduje powiększenie tekstu

- pomniejsz - pozwala przywrócić pierwotną wielkość tekstu

- drukuj - podgląd wersji przystosowanej do druku

- powrót - kieruje nas do poprzednio odwiedzonej strony serwisu

Menu górne dotyczy spraw związanych z administracją i strukturą Kuratorium Oświaty i zawiera adresy:

Kuratorium i delegatury - odsyła użytkownika do strony zawierającej informacje o siedzibie głównej Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz jednostkach podległych

Struktura - klikając przechodzimy do strony z przejrzyście zilustrowaną strukturą organizacyjną Kuratorium Oświaty w Łodzi

Sprawy - dział ten zawiera opis procedur istotnych dla pracowników oświaty oraz osób uczących się

Plan nadzoru pedagogicznego - zawiera informacje o obecnie obowiązującym planie nadzoru pedagogicznego - priorytetach Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty oraz plan wizytacji w bieżącym roku szkolnym

Akredytacje - zawiera informacje o procedurach akredytacyjnych oraz przyznanych akredytacjach

Menu główne znajduje się po prawo na każdej (poza Strona Główną) stronie serwisu i dotyczy problematyki szeroko rozumianej edukacji ujętej w działy:

Realizowane programy i projekty - zawiera opis najważniejszych projektów edukacyjno-wychowawczych realizowanych w szkolnictwie

Organizacja roku szkolnego - zawiera kalendarz sesji egzaminacyjnych oraz terminy przerw świątecznych i wypoczynkowych

System Informacji Oświatowej - zawiera wszelkie niezbędne informacje oraz komunikaty dotyczące SIO

Dla dyrektorów szkół - zawiera komunikaty, aktualności oraz inne informacje związane z zarządzaniem placówkami oświatowymi

Dla nauczycieli - zawiera informacje dotyczące realizacji celów kształcenia, nowatorskich i ciekawych metod nauczania oraz możliwości doskonalenia zawodowego i awansu nauczycieli

Dla dzieci i młodzieży - dotyczy wszelkich niezbędnych uczniom informacji takich jak terminy egzaminów, informacje o konkursach i olimpiadach, oraz ciekawe propozycje spędzania czasu wolnego

Dla rodziców - umożliwia rodzicom uzyskanie pełnej i aktualnej informacji o egzaminach, konkursach i olimpiadach oraz ciekawych formach spędzania czasu wolnego wspólnie z dziećmi

Wypoczynek dzieci i młodzieży - zawiera informacje dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, oraz propozycje rozrywki placówek kulturalnych województwa łódzkiego

Placówki oświatowe w województwie łódzkim - zawiera spis placówek oświatowych województwa, oraz ich dane teleadresowe

Oświata i edukacja w Polsce - dział obejmuje ważne zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu oświaty w Polsce - między innymi: programy nauczania, wykaz obowiązujących podręczników, najważniejsze akty prawne dotyczące edukacji

Na Stronie Głównej serwisu zostało wyodrębnionych kilka obszarów tematycznych, które zawierają treści najczęściej poszukiwane przez użytkowników:

Wydarzenia - zawierają temat główny (określone zagadnienie aktualne przez dłuższy okres czasu) oraz aktualności (relacje z ważnych wydarzeń, spotkań, zebrań ect.)

Komunikaty i ogłoszenia - zawierają zbiór wszystkich najnowszych komunikatów

Dla dyrektorów szkół, Dla nauczycieli, Dla dzieci i młodzieży, Dla rodziców - służą wyeksponowaniu treści wyselekcjonowanych ze względu na zainteresowania poszczególnych grup odbiorców

Kalendarz zapowiedzi - zawiera informacje o planowanych konferencjach, uroczystościach, wydarzeniach kulturalnych

Prawo, oświata, edukacja - eksponuje najczęściej poszukiwane informacje związane z tym zagadnieniem

Tablica informacyjna - służy wyeksponowaniu, na dłuższy okres czasu, istotnych treści - ofert, zamówień publicznych, naborów na wolne miejsca pracy

Sonda - jest narzędziem poznania opinii użytkowników na temat rozmaitych zagadnień związanych z edukacją i wychowaniem

Banery tematyczne - umieszczane po prawo, poniżej Menu Głównego (SIO, Wypełnij ankietę ect.) oraz w części dolnej Strony Głównej (Reforma programowa, Edukacja Europejska ect.) służą graficznemu wyeksponowaniu poszczególnych działów lub wydarzeń

Kuratorium Oświaty w województwie łódzkim - pozwala sprawnie i szybko dotrzeć do informacji o wybranej delegaturze lub oddziale zamiejscowym

Programy - zawiera przekierowania do najważniejszych programów realizowanych przez placówki oświatowe

Profilaktyka - eksponuje kwestie związane z profilaktyka - informacje, telefony zaufania, poradniki

Kształcenie dla dorosłych - zawiera przekierowania do stron przydatnych dla dorosłych, kształcących się osób

Menu stopka zawiera:

RSS - przekierowuje do zbiorów nagłówków informacji publikowanych w wybranych działach

Newsletter - przekierowuje do formularza, po wypełnieniu którego, użytkownik będzie otrzymywać na adres e-mail najnowsze informacje z serwisu

Redakcja - przekierowuje do formularza umożliwiającego kontakt z redakcją serwisu

Administracja - przekierowuje do formularza umożliwiającego kontakt z administratorem witryny

Kontakt - zawiera adres mailowy Kuratorium Oświaty w Łodzi

Zgłoś zmianę - pozwala zgłosić uwagi dotyczące zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w treściach serwisu

O serwisie - zawiera informacje dotyczące korzystania z serwisu - legendę serwisu